Polityka prywatności i plików cookie

1.    Wstęp

1.1 Niniejsza strona internetowa została opracowana przez Zinc Ntwork („My”, „Nasz”) wewspółpracy z Democracy Council, który z kolei otrzymuje fundusze od rządu Stanów Zjedoocznych. Zinc Network i partnerzy zobowiązują się do ochrony i poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Niniejsza polityka (wraz z naszym rgulaminem i wszelkimi innymi powiązanymi dokumentami) określa podstawy, w oparciu o które gromadzone są przez nas Twoje dane osobowe – zarówno te, które pozyskamy od Ciebie, jak i te, które przekażesz nam samodzielnie. Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz sposobu, w jaki będą one przez nas traktowane.

1.2Odwiedzając naszą stronę internetową i korzystając z niej, akceptujesz i wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas praktyk opisanych w niniejszej polityce.

1.3Skontaktuj się z hellouk@zincnetwork.com, aby uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych, lub odwiedź Information Commissioner’s Office (ICO) za pośrednictwem strony internetowej www.ico.org.uk w celu złożenia skargi.

 

2.     Jakie dane osobowe gromadzimy?

Podczas każdej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej będziemy automatycznie gromadzić różne informacje, takie jak (jednak bez ograniczeń do nich):

(a) adres protokołu internetowego używany w celu podłączenia Twojego komputera z Internetem, ustawienia strefy czasowej, położenie geograficzne, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny i platforma, odnośnik do naszej strony internetowej, długość Twojej wizyty, wyświetlane podstrony i ścieżki nawigacji po naszej stronie;

(b)informacje o Twojej wizycie, w tym pełne Ujednolicone Identyfikatory Zasobów (Uniform Resource Identifiers, URI), kliknięcia do, w obrębie i z naszej strony internetowej, czas odpowiedzi podstron, błędy pobierania, długość wizyty na niektórych podstronach, informacje o interakcji z podstronami (np. przewijanie, kliknięcia, najechanie kursorem, metody przeglądania stron) i wszelkie numery telefonu używane do nawiązania połączenia z nami.

 

3.    Wykorzystywanie danych osobowych

3.1Twoje dane przetwarzamy zgodnie z prawem i uzasadnionym interesem. Używamy narzędzi analitycznych, które pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i poprawiać Twój komfort korzystania z niej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie 8.

3.2Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystywane do ograniczania publikacji Twoich danych na naszej stronie internetowej, chociaż może to mieć wpływ na funkcjonalność, a Ty możesz dostosować ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej, aby uzyskać dostęp do naszej witryny.

3.3Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach ich marketingu bezpośredniego lub marketingu bezpośredniego jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

 

4.     Ujawnianie danych osobowych

4.1Akceptujesz, że mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

(a)dowolny członek naszej grupy, czyli naszych spółek zależnych zgodnie z definicją w sekcji 1159 brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku;

(b)wybrane strony trzecie, w tym między innymi:

i.     partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy w celu realizacji dowolnej umowy, jaka zostanie przez nas zawarta z nimi lub Tobą;
ii.      analitycy i dostawcy wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszeniu i optymalizacji naszej strony internetowej.

4.2Ujawnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim:

(a)w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych;

(b)w związku z wszelkimi trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami sądowymi.

 

5.    Międzynarodowy transfer danych

5.1Gromadzone przez nas dane będą przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym działamy, abyśmy mogli wykorzystywać je zgodnie z niniejszą polityką. Zostaną one przetworzone przez pracowników zaangażowanych między innymi w świadczenie usług wsparcia. Gromadzone przez nas dane mogą być przekazywane i przechowywane (między innymi) w następujących krajach, w których obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, niż przepisy Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Stany Zjednoczone Ameryki. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na przekazanie ich, przechowywanie lub przetwarzanie. Wykonamy wszelkie uzasadnione kroki, aby mieć pewność, że Twoje dane są przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą polityką.

5.2Transfer danych w Internecie nie jest jednak całkowicie bezpieczny. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na naszą stronę internetową. Wszelkie przekazywanie danych odbywa się na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych zastosujemy ściśle określone procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich.

 

6.     Prawa podmiotu danych

6.1Ustawa o Ochronie Danych z 2018 roku i Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (UE 2016/679) (RODO) (razem: Ustawa) przyznają Ci prawo dostępu do przechowywanych danych na Twój temat. Ze swojego prawa dostępu możesz skorzystać zgodnie z treścią ustawy. Wszelkie wnioski o dostęp podlegają opłacie ustalanej indywidualnie dla każdego przypadku i według naszego wyłącznego uznania w celu pokrycia naszych kosztów dostarczenia szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych oraz odpowiednich dowodów potwierdzających Twoją tożsamość.

 

7.     Poprawki

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę, publikując jej nową wersję na naszej stronie internetowej. Sprawdzaj tę podstronę regularnie, aby zapoznać się z aktualizacjami lub zmianami naszej polityki prywatności.

 

8.     Pliki cookie

8.1Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu odróżnienia Cię od innych jej użytkowników. Pomaga nam to zapewnić Ci lepsze wrażenia podczas przeglądania naszej witryny, jak również ulepszać ją.

8.2Kontynuując przeglądanie naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

 

9.     Nasze pliki cookie

9.1Używamy tylko sesyjnych plików cookie.

9.2Nazwy plików cookie używanych przez nas na naszej stronie internetowej oraz cele, w jakich są one wykorzystywane, zostały określone poniżej. Używamy plików cookie, aby:

(a)monitorować sposób interakcji użytkowników z naszą stroną internetową;

(b)poprawić użyteczność naszej strony internetowej.

 

10.     Analityczne pliki cookie

10.1Używamy Google Analytics i Facebook Pixel do gromadzenia i analizowania ruchu prowadzącego do naszej strony internetowej.

10.2Nasi dostawcy usług analitycznych generują dane statystyczne i inne inforamcje na temat korzystania z naszej strony internetowej z wykorzystaniem plików cookie.

10.3Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie:: _ga, _gat, _gid, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz i __utmv.

10.4Wygenerowane informacje dotyczące naszej strony internetowej są wykorzystywane w celu tworzenia raportów na temat korzystania niej.

10.5Więcej informacji na temat polityki prywatności i plików cookie naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz na stronach: http://www.google.com/policies/privacy/ oraz https://developers.facebook.com/docs/privacy.

 

Regulamin

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY REGULAMIN PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z TEJ STRONY

1.Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z naszej witryny www.KeepFreedomUnlocked.org (naszej strony internetowej). www.KeepFreedomUnlocked.org to strona obsługiwana przez Zinc Network (Nas). Jesteśmy firmą z siedzibą w Wielkiej Brytanii, dostępną pod adresem e-mail: hellouk@zincnetwork.com

2.Korzystając z naszej strony internetowej, potwierdzasz, że akceptujesz niniejszy regulamin i zgadzasz się go przestrzegać. Jeśli nie akceptujesz naszych warunków, nie korzystaj z naszej strony. Zalecamy wydrukowanie kopii regulaminu, aby móc odnieść się do niego w przyszłości.

3.Niniejsze warunki użytkowania należy przeczytać wraz z naszą polityką prywatności i plików cookie, która również ma zastosowanie na naszej stronie internetowej. Nasza polityka prywatności i plików cookie określa warunki, w oparciu o jakie przetwarzamy wszelkie przekazane nam Twoje dane osobowe, oraz informacje na temat korzystania z plików cookie przez naszą witrynę. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych w opisany przez nas sposób i potwierdzasz, że wszelkie przekazywane przez Ciebie dane są dokładne.

4.Od czasu do czasu zmieniamy treść niniejszego regulaminu. Za każdym razem, gdy zechcesz skorzystać naszej strony, sprawdź go, aby mieć pewność, że rozumiesz jego aktualne warunki. Możemy też od czasu do czasu aktualizować i zmieniać naszą stronę. Mamy prawo także zawiesić jej działanie lub wyłączyć ją. Nasza strona dostępna jest bezpłatnie. Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub wszelkie treści na niej zawsze będą dostępne lub pozbawione zakłóceń. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całej strony lub jej części ze względów biznesowych lub operacyjnych.

5.Dozwolony sposób korzystania z materiałów naszej strony internetowej. Jesteśmy licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących naszej strony internetowej i wszelkich publikowanych na niej materiałów. Są one objęte prawami autorskimi i traktatami obowiązującymi globalnie. Wszystkie z tych praw są zastrzeżone.

6.Możesz wydrukować jedną kopię i pobierać wyciągi dowolnej strony (lub stron) naszej witryny do własnego użytku. Masz także prawo przedstawić treści publikowane na naszej stronie internetowej innym osobom w swojej organizacji. Nie możesz natomiast modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii wszelkich pobranych lub wydrukowanych materiałów i nie masz prawa wykorzystywać jakichkolwiek ilustracji, fotografii, nagrań wideo i audio lub grafik bez towarzyszącego im tekstu. Zawsze należy poinformować o naszym (i wszystkich zidentyfikowanych autorów) statusie jako licencjobiorcy treści naszej strony internetowej.

7.Nie masz prawa wykorzystywać jakiejkolwiek części treści naszej strony internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania na to licencji od licencjodawcy.

8.Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz dowolną część naszej strony internatowej, naruszając warunki niniejszego regulaminu, Twoje prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygaśnie. Będziesz mieć obowiązek natychmiast zwrócić lub zniszczyć (zgodnie z naszym wyborem) wszelkie wykonane przez Ciebie kopie naszych materiałów.

9.Treści naszej strony internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny. Ich celem nie jest udzielanie porad, na których należy polegać. Zanim wykonasz jakiekolwiek działania na podstawę treści naszej witryny, musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę.

10.Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje na naszej stronie internetowej, nie składamy żadnych oświadczeń, ani nie udzielamy gwarancji dotyczących dokładności, kompletności i aktualności publikowanych przez nas treści.

11.Wszelki linki do innych stron lub zasobów udostępnianych przez strony trzecie, które znajdują się w obrębie naszej witryny, są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie należy ich interpretować jako naszej akceptacji treści stron internetowych, do których prowadzą. Nie mamy kontroli nad zawartościami tych witryn lub zasobów

12.W żaden sposób nie ograniczamy naszej odpowiedzialności ani nie zwalniamy się z niej wobec Ciebie, jeśli nie jest to zgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców, jak również oszustwo lub celowe wprowadzenie w błąd.

13.Wykluczamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia i inne warunki, które mogą mieć zastosowanie wobec naszej strony internetowej lub jej treści. Nie bierzemy wobec Ciebie one odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, niedozwolonego czynu lub w inny sposób (w tym zaniedbania), nawet jeśli można je przewidzieć lub stanowią następstwo lub są powiązane z:

13.1. korzystaniem z naszej strony internetowej lub brakiem możliwości korzystania z niej; lub

13.2. korzystaniem z wszelkich treści wyświetlanych na naszej stronie lub poleganie na nich.

14.Nie gwarantujemy, że nasza strona będzie zawsze bezpieczna od błędów i pozbawiona złośliwego oprogramowania lub wirusów. To Ty jako użytkownik odpowiadasz za skonfigurowanie własnej technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej strony. Należy używać własnego oprogramowania antywirusowego. Nie masz prawa niewłaściwie korzystać z naszej strony internetowej, świadomie rozpowszechniając na niej wirusy, złośliwe oprogramowanie lub inne treści, które mogłyby być złośliwe lub szkodliwe pod kątem technologicznym.

15.Nie masz prawa podejmować prób nieautoryzowanego dostępu do naszej strony internetowej, serwera, na którym jest ona przechowywana, ani żadnego innego serwera, komputera lub baz danych powiązanych z naszą stroną. Nie masz także prawa atakować naszej strony internetowej poprzez atak typu „odmowa usługi” lub ataku rozproszonego. Naruszając ten punkt, popełniasz przestępstwo na podstawie Umowy o Nadużyciach Komputerowych z 1990 roku. Każde takie naruszenie zostanie przez nas zgłoszone odpowiednim organom ścigania, z którymi będziemy współpracować, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony internetowej natychmiast wygaśnie.

16.Zasady dotyczące odnośników do naszej strony internetowej. Możesz linkować do naszej strony głównej pod warunkiem, że będzie odbywać się to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, a także nieszkodzący naszej reputacji ani nie wykorzystujący jej. Nie masz prawa ustanawiać linków w sposób, który sugerowałby jakiekolwiek stowarzyszenie, zatwierdzenie lub poparcie z naszej strony, jeśli nie istnieje ono. Nie masz także prawa linkować do naszej strony internetowej na żadnej witrynie, która nie należy do Ciebie. Nasza strona nie może być umieszczana w ramkach innej strony. Nie zezwalamy także na tworzenie linków do żadnej innej części naszej witryny niż strona główna.

17.Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na odnoszenie się do naszej strony za pomocą linków bez powiadomienia.

18.Jeśli chcesz linkować do treści naszej strony internetowej lub wykorzystać je w inny sposób niż te, o których mowa powyżej, skontaktuj się z nami: hellouk@zincnetwork.com

19.Niniejszy regulamin,jego treść i sposób formowania (a także wszelkie spory i roszczenia poza umowne) podlegają prawu angielskiego. Obie strony zgadzają się na wyłączną jursydykcję sądów Anglii i Walii.

Pin It on Pinterest