CZYM JEST KEEP FREEDOM UNLOCKED?

Keep Freedom Unlocked to kampania dedykowana edukacji osób z zakresu wolności uzyskanej w wyniku rewolucji w 1989 roku i upadku Związku Radzieckiego.

Keep Freedom Unlocked jest wspierana przez Democracy Council – globalną organizację broniącą wolności, praw człowieka, równych możliwości i udziału społeczeństwa.

CZYM ZAJMUJE SIĘ DEMOCRACY COUNCIL?

  •  Współpracuje z organizacjami obywatelskimi w celu poprawy praw człowieka i demokracji w najbardziej represyjnych środowiskach na świecie
  •  Walczy o bezpieczeństwo cybernetyczne i wolność w Internecie, aby zapewnić swobodny dostęp do informacji bez inkryminacji, cenzury lub kary
  •  Oferuje obserwację i monitorowanie wyborów rozwijającym się demokracjom w celu promowania przejrzystego, wolnego i uczciwego głosowania
  •  Wspiera niezależne projekty medialne w zamkniętych społeczeństwach, wspierając wolność prasy na świecie
  •  Zapewnia obywatelskim organizacjom na całym świecie narzędzia i zasoby potrzebne do bezpiecznej walki o równość LGBT
  •  Promuje i wspiera praworządność w najbardziej represyjnych miejscach na świecie

Democracy Council jest finansowany przez rząd amerykański. Aby dowiedzieć się więcej na temat jego działań, odwiedź stronę: demcouncil.org.

Pin It on Pinterest